O nama

Naš život u zajednici

Vrijednost i ljepota benediktinskog življenja očituje se u njegovoj ravnoteži te osjećaju za različite ljudske potrebe i potencijale, kontemplativne ili aktivne.

Vita Benedicta

Zidovi svjedočanstva

Život koji se odvija u skrovitosti, dohvaća živote mnogih i donosi im blagodat. Naime, molitva ima "dugu ruku."

/01

/01

Dinamika monaškog življenja sastoji se u trajnom i neumornom nasljedovanju Krista, suobličenju njemu, što je visoki ideal prema kojemu monahinja teži, unatoč svojim slabostima i nikada od njega ne odustaje. Lectio divina, koje se sastoji od čitanja, razmatranja, molitve i kontemplacije Božje riječi podržava taj žar i povećava ga. Stoga zauzima važno mjesto u životu svake koludrice i prakticira se svakodnevno.

Vjerno slušanje i poslušnost Gospodinu koji kroz tu riječ govori pomaže da iziđemo iz svojih uskih putova te krenemo njegovim putem, obraćenja i slobode.

/02

/02

/03

/03

/04

/04

Zajednica benediktinskih sestara

Stvarnost kontemplativnog života nije monotona i opora. Ona je ispunjena smislom, s nepreglednim obzorima na sebe i druge; pokrenuta i podržana Božjom ljubavlju, a oblikovana vlastitom suradnjom.

Vita BenedictaVita BenedictaVita BenedictaVita Benedicta

Blagotvorna prisutnost benediktinki očitovala se višestruko. Vjerne svom poslanju, molitvi i radu, manualnom i intelektualnom, bile su nositeljice kulture i pismenosti. U svojim su prostorima osnivale škole, poučavale raznim zanatima i drugim umijećima. Ujedno su bile tihe slušateljice mnogih koji su im se obraćali u životnim dvojbama i teškoćama, nastojeći uz molitvu svima pružiti riječi ohrabrenja i utjehe.

1500

godina zajedništva


Pravilo po kojem žive sestre benediktinke oporuka je njihova utemeljitelja i duhovnog oca sv. Benedikta koji u osobi želi probuditi svijest odgovornosti i želju za stvaralaštvom. Doživjeti osjećaj uzvišenosti i ljepote biti i zvati se Božjim radnikom i suradnikom. Benedikt poklanja veliku pažnju molitvi, ali jednako tako i radu. Za oboje predviđa vrijeme i zahtijeva da se ono poštuje.

60

članova reda


Osam autonomnih ženskih benediktinskih samostana tvori Federaciju benediktinskih koludrica u Hrvatskoj, koja broji oko šezdeset članica reda. Federacija nastoji promicati suradnju među zajednicama te pridonijeti procesu formacije svakog svog člana koju čini odgoj i obrazovanje. Ona također podupire i omogućuje razne susrete i razmjene iskustava među monahinjama iz različitih samostana, a proces formacije ima karakter postupnosti i traje cijeli život.

8

samostana


Nekad su benediktinski samostani bili prisutni u gotovo svim područjima današnje Hrvatske. Pouzdano znamo da ih je bilo oko stotinu, a neslužbeno i znatno više. Do danas se održalo osam ženskih samostana i jedan muški. Okruženi prirodnom ljepotom Jadranskog mora, mirom gradskih i otočnih mjesta, benediktinski samostani jedinstvena su molitvena ozračja koja i danas zrače i privlače mnoge.

Benediktinska gesla

Najpoznatije benediktinsko geslo: “Moli i radi”, nastoji povezati ove stvarnosti; biti otvoren za božansko i ljudsko. Kroz molitvu, koludrica nastoji biti Božja sugovornica, a kroz rad Božja suradnica.

/05

/05

/06

/06

Drugo geslo je “Pax”. Pozvani smo graditi mir s Bogom, međusobno i unutar sebe samih. Njegovanje šutnje pomaže u prepoznavanju i uvažavanju potreba i prava drugih, kao i onih vlastitih. Stoga je ona jedan od stupova monaškog života, na koji se oslanja svako istinsko propitivanje.

Više o našem životu

Pokretač i nosiva snaga monaškog života jest želja za jedinstvom s Bogom.

Kako izgleda naš dan

Počinje i završava molitvom, sredstvom posvećenja sebe i drugih. Jezgru čini molitva časoslova, a vrhunac je euharistijsko slavlje.

Ustajanje

Jutrom se obnavlja tajna rođenja. Početak je to novog dana kada se naše biće obraća k Onomu od koga je sve proisteklo.

05:00


Služba čitanja

Odgovara na ljudsku potrebu za dobrom, plemenitom, dobronamjernom, snažnom, utješnom i spasonosnom rječju.

05:30


Razmatranje

Sve zemaljsko je pregrada, ali i prolaz do Boga. Bit zemaljskog je posredništvo. Razmatranje nam pomaže da to uvidimo.

-


Jutarnja molitva

Počinje zahvaljivanjem i prošnjom za blagoslov dana koji slijedi. U središtu je Krist i njegovo uskrsnuće kojemu usmjerava svoj pogled i volju.

-


Sveta misa

Žarište je Kristove prisutnosti u kojoj se ogleda i kojoj se predaje sav naš život sa svojim duhovno-tjelesnim elementima.

-


Treći čas

Daje još jedan poticaj prijateljevanju s Božjom riječi. Ujedno poziva na njeno utjelovljenje u svakodnevnici.

-


Doručak

Kratko blagovanje u tišini i priprema za radne aktivnosti.

-


Rad

Netko radi poradi očovječenja, a netko poradi slave. Monah je pozvan pripadati prvoj skupini, odnosno u svom radu tražiti Božju slavu.

08:00


Šesti čas

Podne, zvono poziva na molitvu i predah od rada. Koludrica se predano okreće prema svome Gospodinu, uzročniku, pokretaču i cilju monaškog življenja.

12:00


Ručak

U pripremi i posluživanju hrane ugrađeni su ljubav i rad drugih. Svijest o tome rađa zahvalnost. Stoga se ona tako i uzima.

12:30


Rekreacija

Čovjek spoznaje sebe tek kroz druge ljude. Vrijeme je to susreta s drugim članovima zajednice, uzajamno dijeljenje izazova, iskustava i mogućnosti života.

13:00


Vrijeme šutnje

U šutnji susrećemo sebe i svoju duhovnu stvarnost. U njoj se misli bistre, emocije smiruju, a mi postajemo svjesniji i budniji.

14:00


Deveti čas

Podsjeća da smo putnici na zemlji i da ona nije naše trajno odredište. Pruža ohrabrenje i okrepu na duhovnom putu.

15:00


Rad

Svaki je vrijedan pažnje, željan truda i plodan blagotvornim učincima, ukoliko je učinjen s pravom nakanom. Tako se pretvara u molitvu.

15:30


Večernja molitva

Zahvaljujemo Bogu za protekli dan te molimo oproštenje za sve propuste. Spominjemo se svih ljudi, kako kršćanske zajednice, tako i građanskog društva.

-


Večera

Kultura zajedničkog blagovanja otpočetka je prisutna u našim zajednicama. Blagovati na istom mjestu osnažuje zajednicu i zajedništvo u njoj.

-


Rekreacija

Kad snage malakšu i aktivnosti se stišaju okuplja se zajednica te uzajamno dijeli radosti i tuge, rutinu i iznenađenja proteklog dana.

20:00


Povečerje

Poziva na duboku iskrenost prema sebi i Bogu, a završava u šutljivom predanju Drugome, istodobno udaljenom i bliskom.

21:00

Lijepo je biti benediktinka

Čežnja za srećom, potreba za dobrohotnom blizinom drugoga te vjera u Stvoritelja i Uzdržavatelja svega pronalazi svoj izraz u življenju u Božjoj prisutnosti.

/07

/07

/08

/08

/09

/09

/10

/10

Prvenstvo i poklonstvo koje monahinja iskazuje Bogu ne umanjuje njenu osjetljivost za svakog čovjeka i njegove potrebe. Štoviše, što dublji duhovni život, to realniji pogled na svijet oko sebe.

/11

/11

/12

/12

/13

/13

/14

/14

U tome se sastoji benediktinska duhovnost. Biti mistik i realist ujedno. Ne zatvarati oči pred stvarnošću koja nas okružuje, ali se ne zadržati na njoj. Potrebno ju je nadići. Vjera je potka duhovnog života koja nam u tome pomaže. Benediktinka, žena molitve, koja se cijeli svoj život oblikuje za Boga te nastoji biti duhovna majka i sestra svima koje susreće.

/15

/15