Događaji - Dolazak

Dolazak
07.01.'23 u 12:00H, TROGIR

Dolazak

Dolazak

Kada se čovjek najmanje nada, ipak, postoji nada,

kada se navikne na tamu grijeha i ne traži previše svjetla,

kada pomisli da njegov život smisla nema i da živjeti jednostavno treba.

Kada živi za sebe samog, bez oslonca čvrstog i trajnog,

kada je sve što vidi ovdje i sada,

 i kada mu misao besciljno luta, a život kao da pluta,

kada izgubi povjerenje u sebe i druge,

i ne vidi mogućnosti druge.

Dolazi Netko tko ga traži, u čijem je glasu toliko draži,

tko imenom zove i nudi mogućnosti nove.

Dolazi Netko kome je stalo i za koga ništa nije malo.

Donosi poruku ljubavi i mira, a Njegova

blagost i milina, govore o posjetitelju s visina.

Njegov pogled ne osuđuje, Njegovo srce shvaća, a ruka prihvaća.

Isus je to, čovjek i Bog, koji kuca na vrata srca mog i tvog.

Otvorimo vrata božanskoj Riječi, koja se želi utjeloviti u nama,

dopustimo da nas ona mijenja i liječi i dovede našem cilju.

Da putuje s nama i daje budućnost,

da gaji nadu i daje snagu, za život, danas i sutra,

do nekog boljeg jutra,

da osvijetli staze nove i pokaže obzore nove!

Neka nam zagovor Blažene Djevice pomogne, da poput nje,

vjerom primimo klicu tog novog života u sebe,

da on u nama jača i raste,

te da ga zajedno s njom nosimo drugima!

 

s. Katarina

Naši ostali događaji